Jenny har gedigna IT & verksamhetserfarenheter både på den internationella & nationella arenan.

Med olika ledarroller inom Marknad & Sälj, Cloud & Data Management och digitaliseringsuppdrag kommer Jenny att bidra med både strategiskt & operativt stöd på INVOLVUS nuvarande och framtida kunder.

Jennys fokus är att säkra starka samarbeten för kvalitativa leveranser och resultat för både IT & verksamhet

”Jag ser fram emot att bli en del av INVOLVUS. Som oberoende rådgivare och genom mina erfarenheter och kompetenser kommer jag kunna bidra med att hjälpa INVOLVUS kunder med IT & organisationsutveckling, processer samt synergierna mellan IT och verksamhet”, berättar Jenny Rosencrantz

”Detta är en tillväxtresa som fortsätter då efterfrågan på våra tjänster ökar kraftigt i regionen. Med Jenny får vi en fantastisk kompetensförstärkning och resurs till våra befintliga och kommande kunder”, avslutar Christoffer Gustafsson, ansvarig för INVOLVUS Göteborg

Jenny kommer att utgå från INVOLVUS kontor i Göteborg.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.