Vi välkomnar Peter Ingerstam till INVOLVUS Halland.

Peter har många års erfarenhet från affärsutveckling och IT/digitalisering. Han har särskilt intresse att stödja företag för att öka sin konkurrenskraft genom att utveckla affären och jobba med intern effektivitet.

Närmast kommer Peter från Stenasfären där han bland annat arbetat med IT och affärsutveckling, innovationsutveckling, trendanalyser, säljutveckling och IT-strategier.

Han har även jobbat med specifika områden som Business Intelligence, integrationslösningar, CRM, incheckningsautomation samt metoder för att transformera verksamheter. Peter har även erfarenhet av att etablera IT bolag i Göteborg, och är van att driva förstudier, workshops, projekt och program.

”För mig handlar framtidens affärsutveckling om att förstå kundens verkliga behov och kombinera dem med nya digitala lösningar. Det kan möjliggöra nya affärsmodeller och säkerställa företagets konkurrenskraft och överlevnad. Det skall bli roligt att träffa befintliga och nya kunder för att se hur INVOLVUS kan bidra till deras utveckling, säger Peter

Om INVOLVUS

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering som förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet fungerar vi som rådgivare/beställare på kundens sida med uppgiften att analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.

Vi ger kunderna ett komplett stöd för styrning och utveckling inom området.

INVOLVUS har kontor i Borås, Jönköping, Varberg och Karlstad