INVOLVUS framtidssäkrar verksamhet inom flygindustrin

Marknadsledande leverantör av kontrollerad luftfuktighet i passagerarflygplan framtidssäkrar sin verksamhet genom att anlita INVOLVUS som IT-ansvariga. Utmaning Företaget som är ett börsnoterat bolag löser den luftfuktighetsproblematik som alla passagerarplan dras...

Framgångsrikt systembyte och lagerflytt för e-handelsföretag

En av Sveriges främsta e-handlare inom outdoor och friluftsliv har nyligen flyttat till ett automatiserat lager samtidigt som man genomförde stora systemskiften inom flera av företagets centrala IT system.  Man tog då hjälp av INVOLVUS för att säkra leveranserna och...

INVOLVUS framtidssäkrar leveranser i Stockholm

En grossist av livsmedel har tagit hjälp av INVOLVUS för att framtidssäkra sina leveranser och minskade samtidigt administrationstiden med 20%. Arbetet omfattade kartläggning av processer från order till leverans, upphandling och införande av moderna system. Utmaning...